Synonym word of folk singer:

balladeer,bard,folk singer, jongleur, lyric poet, minnesinger,musician,poet, street singer, troubadour, trouveur, trouvère, trovatore


Antonyms:  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular
Synonyms:  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular